Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Καλλονή-Κελλιά Τήνου προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης για το τμήμα ανακύκλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Τήνου
  2. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
  3. Να είναι έως 30 ετών
  4. Να έχουν σχετική εμπειρία σε θέματα ανακύκλωσης
  5. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη σχετικού πτυχίου
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο πέρα των ανωτέρω
Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως έως και τις 26/5/2013 στον κ. Νικηφόρο Δελασούδα (τηλ. 2283023407 και 6974711902).

Ο Γεν. Γραμματέας              Ο Πρόεδρος                   
Ηλίας Τζαβελόπουλος         Δημήτρης Πολιτόπουλος- Αρμάος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου