Τρίτη, 29 Απριλίου 2014


Η Τήνος ταξιδεύει και στην Ευρώπη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών
Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών RESCOOP, έγινε η Κοινωνική μας Συνεταιριστική Επιχείρηση, με σκοπό την ανάδειξη των πρωτοβουλιών μας σε όλη την Ευρώπη, την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι μόνο, αλλά και την τουριστική προβολή του νησιού σε όλα τα μέλη των 268 κοινωνικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν ενεργά στο Δίκτυο.

Η ένταξη στο δίκτυο, μας ανοίγει νέους δρόμους ενημέρωσης και απόκτησης πληροφοριών και τεχνογνωσίας, ικανών να μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση της δικής μας πρότασης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της πρότασης δηλαδή της κοινωνίας της Τήνου, ώστε να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στην προσπάθεια επιβολής λύσεων που δεν εξυπηρετούν το νησί αλλά άλλα συμφέροντα.

Με βάση τα πιο πάνω η πρωτοβουλία που ξεκίνησε στη Γενική μας Συνέλευση τον Μάρτιο θα προχωρήσει σε δημιουργία Ομάδας Εργασίας. Για τον σκοπό αυτό καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να στελεχώσουν αυτή την Ομάδα και αυτή την προσπάθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τη RESCOOP στο www.rescoop.eu